Menu
home_slider
Logo-VogelsBouwmanagement

Vogels Bouwmanagement

Van te druk naar focus

“Als het druk is, moet je uitkijken dat je niet te veel blijft hangen in de details van projecten. Op een gegeven moment draaide ik weken van zeventig, tachtig uur. Het leidde ertoe dat ik er door de bomen het bos niet meer zag. Op dat moment weet je, dat je je organisatie beter weg moet zetten. Ik heb toen tegen Robert gezegd: we moeten een keer sparren.”

Tijd voor een Plan

“Sindsdien geeft Robert de juiste speldenprikken om verder vooruit te kijken en om de organisatie daar op aan te passen. Als ik bijvoorbeeld zeg dat het te druk is, dan zegt hij: ‘Heb jij wel een goede forecast? Hoe ziet je planning voor de komende periode eruit?’

“Daarvoor hebben we bijvoorbeeld eerst gekeken hoeveel offerteaanvragen we nu binnenkrijgen per maand. Het aantal offertes dat de deur uit gaat. Welke omzet dat per maand vertegenwoordigt als alles doorgaat. Hoeveel mensen hebben we nodig om deze werkzaamheden te realiseren?

Dat is het vertrekpunt om je planning en doelstellingen te bepalen. Robert vraagt dan door:

‘OK, dit is de situatie nu, maar waar wil je over twintig jaar staan? Hoeveel omzet, hoeveel mensen werken hier dan, welke klanten passen daarbij?’

”Als je die stip op de horizon eenmaal hebt, zie je ook de tussenstappen: als ik over twintig jaar daar wil zijn, dan moet ik over vijf jaar daar staan en volgend jaar dit bereikt hebben.”.

Alleen het juiste type klanten

Een mooi plan, maar hoe ziet het er concreet uit? En vooral: wat is het voordeel daarvan?

“Je kijkt kritischer naar de vraag die binnenkomt. Is die vraag in lijn met onze doelstelling op termijn? Wij willen persoonlijk betrokken zijn en de klant uiteindelijk volledig ontzorgen.

Daar ligt onze toegevoegde waarde. De klant moet daar voor open staan en de meerwaarde van die volledige ontzorging zien. Als de klant dat niet wil, dat je dan nee zegt en netjes doorverwijst. We pakken niet zo maar alles klakkeloos meer aan.”

Precies deze bedrijfsomvang

“Door het sparren met Robert ben ik er ook achter gekomen dat het bedrijf niet groter moet worden dan 25 medewerkers. Ten eerste kan ik dan nog bouwkundig bezig zijn. Daar ligt ook mijn passie. Dat je klanten optimaal bedient aan de voorkant en echt meedenkt.

Ten tweede kun je dan de belangrijkste aanspreekpunten in het bedrijf nog goed aansturen. Persoonlijk sparren met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor tekenwerk, vergunningen en calculatie. Als het groter wordt, kun je alleen nog maar op cijfertjes sturen.”

Van medewerker naar directeur

Planning en doelstelling staan in de steigers, toch sparren jullie nog regelmatig?

“Je moet iedere maand bijschaven. Robert heeft ervoor gezorgd dat ik meer voor de organisatie werk en minder binnen het bedrijf. Zo is er onlangs een nieuwe projectleider aangesteld. Dat geeft rust en daardoor kan ik me meer richten op algemene zaken

Als er vroeger een calculatiewerk of bouwbegeleidingsproject binnenkwam, deed ik alle berekeningen zelf. Nu formuleer ik met de klant de opdracht, gaat het door naar de medewerkers en doe ik de eindcontrole en eindpresentatie.

Daardoor kunnen we met z’n allen veel meer werk aan.

Je moet dan wel duidelijk aangeven: dit is wat ik van jou vraag, dan moet het klaar zijn, deze kwaliteit moet het hebben.

Eindconclusie

Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.

Robert heeft me ook daarmee geholpen. Hij is extreem goed in het analyseren van waar je naartoe wilt en hoe je daar op de meest effectieve manier gaat komen.”

Sluiten