Menu
Screen Shot 2017-02-25 at 21.43.23
102115

Bouwbedrijf Vermeulen

Niet afwachten maar aanpakken in de bouw

Je kunt wachten totdat de crisis in de bouw voorbij is. Dat past op zich goed bij een traditionele sector. Maar juist die houding zorgt wel keer op keer voor problemen: “Het is gebruikelijk in de branche dat je wacht op aanvragen van potentiële opdrachtgevers, maar daar kun je geen beleid op maken.” zegt Pim Vermeulen. Hij staat op het punt om het bedrijf van zijn vader over te nemen en besloot het radicaal anders aan te pakken. “Ik wilde een duidelijk plan voor de toekomst. Daarvoor moet je eerst weten hoe je ervoor staat. Robert bracht duidelijkheid over die cijfers en heeft me achter mijn vodden gezeten om een realistisch plan te maken.”

“Even terug naar het begin: net als iedereen in de bouw had mijn vader te maken met de crisis. Maar dat was niet het enige. Het belangrijkste probleem was fundamenteler. Hij had het idee dat er wel bedrijfsvoering was, maar niet echt een visie op de toekomst.Hij wist dat zo'n toekomstplan nodig was, omdat hijminder thuis is in de strategische en commerciële aspecten. Daarom zocht hij iemand die hem zou pushen om het ook echt te schrijven. Dat was voor hem de voornaamste reden om Robert in te schakelen. Zelf ben ik er pas later bijgekomen. Ik werk hier nu vijf jaar, maar ik had aanvankelijk helemaal niet de ambitie om het bedrijf over te nemen. Een bouwbedrijf met hoge kosten in een crisis, wie wil dat nou?”

Duidelijkheid

“Natuurlijk wil Ik wel bouwen aan een bedrijf, maar dan wil ik wel zeker weten dat de kosten beheersbaar zijn. Dat was mijn belangrijkste voorwaarde. Daarom heeft Robert eerst de cijfers doorgelicht en een begroting opgesteld. We weten nu wat er in komt en wat er uit gaat. Je ziet nu precies hoe je er voor staat als bedrijf. Daar kun je direct op inspelen en dat is nieuw voor ons. Robert heeft dat cijfermatig inzicht vervolgens gekoppeld aan een SWOT analyse. De combinatie van onze cijfers en de SWOT analyse is nu de basis voor onze doelen op de korte, middellange en lange termijn.”

“Toen onze doelen in beeld kwamen zei mijn vader: 'Dat is meer jouw ding, regel het maar.' Hij is vooral bouwtechnisch sterk en wist dat ik meer oog heb voor de strategische en commerciële kant, omdat ik strategic management heb gestudeerd. Gewapend met duidelijke cijfers en een goed inzicht in onze sterke en zwakke punten heb ik vervolgens mijn eigen ondernemingsplan voor de toekomst geschreven. Robert heeft me daar heel erg bij geholpen met een stappenplan en omdat hij mij elke keer heeft gepusht om deadlines te behalen.”

Actiepunten

Wat kwam er precies uit de SWOT naar voren en hoe pak je dat aan? “Bij de zwaktes sprong er vooral uit dat we best afhankelijk zijn van enkele grote opdrachtgevers. Dat willen we diversificeren. Dat kan goed omdat we ook veel kleinere klanten hebben die heel tevreden zijn. Daar kun je pro-actief mee aan de slag, daar kun je een acquisitieplan op maken. Maar voordat we dat doen hebben we eerst gezorgd voor kostenbeheersing. De begroting van Robert is daarvoor de basis. We weten nu precies waar we kunnen bezuinigen en waar we moeten investeren.”

Over Bouwbedrijf Vermeulen

Bouwbedrijf Vermeulen is een middelgrote bouwonderneming welke werkzaam is in de regio Midden-Brabant en realiseert in hoofdzaak projecten in de volgende categorieën:

  • nieuwbouw woningen
  • renovatie / groot onderhoud woningen
  • utiliteitsgebouwen
  • bedrijfsgebouwen
  • burgerwerk

Bouwbedrijf Vermeulen begeleidt u in het gehele bouwproces, van het maken van een bouwtekening voor de bouwvergunningsaanvraag tot en met de oplevering. De eisen en wensen van de opdrachtgever staan bij Bouwbedrijf Vermeulen centraal. Men beschikt over een eigen timmerwerkplaats met diverse machines waar men zelf kozijnen, trappen e.d. kan realiseren.

Sluiten